Visie

Een overstap zonder de pedalen te verliezen

De overgang van lager naar secundair onderwijs is een grote stap voor een kind. Middenschool Campus Keerbergen beseft dit.

Ze biedt de leerlingen én hun ouders dan ook alle begeleiding. De ouders worden uitgebreid geïnformeerd over de verschillende vakken en leerinhouden, de evaluatiemethodes, examens, enzovoort. Ook is via het digitale leerplatform alle mogelijke informatie aangaande het schoolleven terug te vinden. Kortom, ouder en leerkracht houden de vinger aan de pols.

Afgeschermd van de leerlingen van de 2e en de 3e graad, ontwikkelt uw kind zich stap voor stap zonder de pedalen te verliezen.

Een dergelijke begeleiding beperkt zich niet tot het intellectuele. Kinderen opvoeden tot integere persoonlijkheden vraagt ook een ontwikkeling op sociaal, cultureel en sportief vlak.
Middenschool Campus Keerbergen biedt haar leerlingen dan ook vele plezierige activiteiten en clubs aan waarmee uw kind onder andere middagpauzes kan vullen. De leerlingen kunnen zich inschrijven voor toneel-, voetbal- en basketbalclubs, creatieve ateliers, conversatieclubjes Spaans enzovoort. Maar de middagpauzes worden ook gebruikt voor inhaallessen of voor huiswerkbegeleiding.

Opdat onze leerlingen later goed kunnen functioneren in de maatschappij dient bovendien de gehele persoonlijkheid van de leerling te worden gestimuleerd. De jongere verdraagzaamheid, respect voor mens en milieu, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, mondigheid en een blijvende leergierigheid bijbrengen zijn waardevolle aandachtspunten.

Want het hooddoel is duidelijk: uw kind een goede start geven en zo zijn verdere schoolloopbaan optimaliseren; elk kind zo begeleiden dat het zijn vleugels optimaal kan uitslaan, nu en later.