Middagactiviteiten

Een goed onderwijs is niet alleen zorgen voor kwalitatief hoogstaand onderwijs, maar is ook zorg dragen voor de algemene ontwikkeling van het kind.
Bovendien vinden we het belangrijk dat iedere leerling plezier kan beleven aan zijn schooltijd. We willen ervoor zorgen dat uw kind elke dag in een school terecht kan, waar hij/zij zijn talenten kan ontplooien.

Ons opvoedingsproject reikt verder dan enkel het ondersteunen van de leerlingen bij hun leerproces. De leerkrachten zullen hen begeleiden bij tal van activiteiten die ze zelf mogen invullen volgens hun persoonlijke interesses.
Deze initiatieven zijn vaak een eerste kennismaking met een of andere artistieke/sportieve activiteit, maar niet zelden krijgen leerlingen zo de smaak pas goed te pakken!

Onderstaand een bloemlezing uit de mogelijke activiteiten waar onze leerlingen tijdens de lange middagpauze aan kunnen deelnemen. Bij het begin van het schooljaar krijgen ze de nodige informatie om in te schrijven.

  • Interscholencompetities voetbal en basketbal, compleet met een team cheerleaders. Vanzelfsprekend kan er tijdens de middag getraind worden op de prachtig aangelegde sportvelden.
  • Vrij toegankelijk open leercentrum waar leerlingen onder begeleiding toegang krijgen tot het internet.
  • Schoolbibliotheek én een mini-bib met Franse lectuur.
  • Een jaarlijkse toneel- en variétévoorstelling waar leerlingen de kans krijgen om te zingen, dansen, acteren... of om achter de schermen te helpen.
  • Regelmatig kookworkshops of creatieve ateliers.
  • Facultatieve Spaanse lessen.
  • Filmvoorstellingen op groot scherm... of zélf scenario's schrijven, filmen en monteren in de filmclub.
  • Een studio op de speelplaats om zelf radio te maken.
  • De leerlingenraad waar leerlingen aangespoord worden als actieve burgers deel te nemen aan het schoolleven.
  • ...

Uiteraard is er tijdens de vrije momenten ook ruimte voor inhaallessen, huiswerkbegeleiding... of om gewoon huiswerk te maken in de vrije studie.