Schoolreglement

Om succesvol te kunnen samenwerken, is het belangrijk dat iedereen zijn rechten en plichten kent.

Deze vind je allemaal terug in het schoolreglement.  

U heeft toegang tot het schoolreglement via onderstaande link:

http://schoolreglement.g-o.be/r/5_41591-1/